Pohrebné služby Zvolen - NANTE

Prevádzka pohrebnej služby

Pohrebníctvo NANTE so sídlom vo Zvolene poskytuje svojim zákazníkom kompletné zabezpečenie pohrebného obradu, vybavenie matriky, prevoz zosnulého špeciálnym pohrebným vozidlom, výkop hrobov, výrobu parte, ako aj predaj rakiev, smútočných doplnkov, kvetov, vencov a kytíc. Pohrebníctvo NANTE Zvolen poskytuje svoje služby najmä vo Zvolene, ale aj v širokom okolí Zvolena a podľa požiadaviek zákazníka aj na území celého Slovenska. Ďalej zabezpečujeme medzinárodné prevozy zosnulých zo zahraničia, ako aj vybavenie potrebných formalít v zahraničí súvisiacich s prevozom.

Všetky pohrebné služby zabezpečované Pohrebníctvom NANTE Zvolen spĺňajú podmienky zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktoré sú doložené akreditáciou Ministerstva vnútra SR o Prevádzkovaní pohrebnej služby a Prevádzkovaní pohrebiska.

Úmrtie blízkej osoby býva vždy citlivá záležitosť. Preto zamestnanci Pohrebníctva NANTE Zvolen vždy pristupujú k pozostalým s úctou, či už pri obstarávaní pohrebného obradu v prevádzke Pohrebníctva NANTE Zvolen, alebo priamo pri pohrebnom obrade. Časy, kedy si pozostalí sami zabezpečovali pohrebné služby (napríklad výkop hrobu, kvetinovú výzdobu), sú nenávratne preč. Samotný pohrebný obrad je náročný na organizáciu a zosúladenosť jednotlivých prvkov, či už ide o klasické pochovávanie do zeme, alebo kremáciu.

Preto Pohrebníctvo NANTE Zvolen zabezpečuje kompletné pohrebné služby, pri ktorých zabezpečíme všetko, aby pozostalí nemuseli ísť napríklad na matriku vybaviť úmrtný list, alebo ísť do kamenárstva, aby odkryli platňu pred výkopom hrobu. Na požiadanie zákazníka vieme zabezpečiť rozlúčku aj na viacerích miestach. Každý človek na svete je jedinečný, bez rozdielu jeho veku, pohlavia, národnosti, rasy a podobne. Úmrtím človeka sa na tejto podstate nič nemení a zosnulý si zaslúži rovnaký prístup ako keby žil, a preto aj zaobchádzanie a manipuláciu s telami zosnulých podriaďujeme tejto myšlienke.

Okrem zabezpečovania pohrebných služieb priamo vo Zvolene poskytujeme pohrebné služby aj v nasledovných obciach: Sliač, Kováčová, Sielnica, Veľká Lúka, Lukavica, Vlkanová, Hronsek , Badín, Očová, Čerín, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Lieskovec, Zvolenská Slatina, Vígľaš, Slatinské Lazy, Stožok, Podzámčok, Breziny, Dobrá Niva, Babiná, Sása, Pliešovce, Bacúrov, Dubové, Ostrá Lúka, Budča, Turová, Tŕnie, Železná Breznica, Hronská Dúbrava, Hronská Breznica, Trnavá hora, Dúbravy a iné obce v okolí Zvolena.

Špeciálne pohrebné vozidlo